Chợ nổi là những khu chợ thú vị khi người mua và bán phải dùng thuyền, ghe làm phương tiện vận chuyển. Đây là một văn hóa độc đáo mà…