Tuy là một quốc gia có nền kinh tế rất phát triển nhưng Hàn Quốc vẫn được biết đến là nơi có nền văn hóa truyền thống tiêu biểu, không đánh mất đi bản sắc của mình